top of page

Tira Lee-Kirk
 

E te tī, e te tā e ngā karangatanga maha o te motu! Tēnā koutou!

He uri tēnei o te maunga tauheke, te maunga rongo, Taranaki titohea.

Mai Paraninihi ki Waitōtara, ki Taipake.

Here atu ki Te au o Waikato, ko Weriweri te whare e tū mai rā

Peka atu ki Te Tairāwhiti, ki Te Araroa, Ko Hinerupe tērā.

 

Heke iho rā ka tai atu au ki Tangi Te Keo, te paepae ō Te Rangi a Huta, ki runga a Ahumairangi

 

Ka piki ki Te Kupenga-a-Te-Huki, Ka tai atu ai au ki ngā tukemata o Kahungunu

Ngā kaiwhakarongo o Te Reo Irirangi Kahungunu,

 

 

Tēnā koutou Ko Tira Te Ihi-o-te-rā Lee-Kirk tēnei e mihi ana.

 

He tauira tēnei nō te puna kōhanga reo, i hou mai i ngā Kura Kaupapa me ngā Kura Matatini o te motu nei.

 

I tēnei tau ko au te Kaipāpāho o te hotaka Parakuihi! Ko te reo te mauri o te mana Māori

Tira Lee-Kirk 20230117a005.jpg
bottom of page