top of page

E Tō E Te Rā

E TŌ E TE RĀ

E tō e te rā

Tō atu ki te rua, Tō atu ki te rua

 

Ka haramai roimata

Ka maringi me he wai, Ka maringi me he wai

 

Tēnei au te pupuri

Tāua te haere, tāua te haere

 

Kia toremutu au

Te wā moana nei, te wā moana nei

 

Ū noa Paikea

Te hiwi ki mamairoa, te hiwi ki Mamairoa

 

Nō Ngaoho au

No Ngaohomatakamokamo, nō Ngaohomatakamokamo

 

He pahi rawa au

Nōu e Maniapoto, nōu e Maniapoto

 

Ehara koe i te tāne

He mokopuna rā hoki, he mokopuna rā hoki

 

He puhi koe nāku

I te wā i mua rā, i te wā i mua rā

 

Ka iri kei runga

Te whata a Te Rehunga, Te whata a Te Rehunga

 

E mataku ana rā

Kei pau i te kurī, kei pau i te kuri

 

Ko āku moke rā

E rangona ake nei, e rangona ake nei

 

Te rauopiopio

Ko te kowhakararo, ko te kowhakararo

 

He mea motu mai

I te waha o te ika, i te waha o te ika.

bottom of page