top of page

Ka Riro Rā

Ka riro ra, e, te momo o te tangata, Ka memene ki tawhiti, e,

Te motu rā i a te ori e

Te tangata ra, e, nāna i ako mai Ko ana hai titiro, e,

Hura rawa i raro ra.

Tana ekenga mai. keke ana te papa, e, Tō pai rangatira, i.

Māringiringi ai te wai ra i aku kamo, e. Ko tōna hekenga tonu.

Nā Maui tonu aua pokapokanga, e,

He tini te kowhao.

Homai noa ra he mimiro mo te waka, e,

E mau ai rā.

Kei ranga noa rā te taro a Kea, e,

I Taiporutu rā;

I te tai whakakī nā Whiringatau e

Pokipoki whakararo, i.

Te pa noa mai he koraki te hau, e,

Hei whiu i ahau;

Noho ana hoki au i te kei o te waka, e,

Nōu e Ropu

Hei tupiki noa māu nei e Taiki, e.

Ma te Whakapuaroa, i.

bottom of page