top of page

Pinepine te kura

(A)

Pinepine te kura, hau te kura,
Whanake te kura i raro i Awarua;
Ko te kura nui, ko te kura roa,
Ko te kura o tawhiti na Tūhaepo!
Tēnei te tira hou, tēnei haramai nei;
Ko te Umurangi, na te Whatuiāpiti.

(HA)
Nau mai, e tama, ki te taiao nei,
Ki' whakangungua koe ki te kahikatoa,
Ki te tūmatakuru, ki te tara ongaonga;
Ngā tairo ra nāhau, e Kupe,
I waiho i te ao nei.

(KA)

Piki ake, kake ake i te toi huarewa,
Te ara o Tāwhaki i piki ai ki runga;
I rokohina atu rā Maikuku-makaka,
Hapai o Maui, he waha i pa mai,
‘Taku wahine purotu!’ ‘Taku tane purotu!’
Kōrua ko te tau, e.

(MA)

Whakakake, e tama, i te kiinga o tō waha.
Nō runga rawa koe, nō te taāhu nui i a Rangi, e tū nei;
Nā Rangitu koe, nā Rangiroa, nā Tāne rawa koe,
Nā Paia koe, nā te Aparangiihihiri, nā te Aparangi i rarapa,
Tukia i Wharererangi, te Ngaruru mai rangi;
Te Matatohikura, ko Maru, ko Apa i te ihonga, Nāhana ra koe.

(NA)

Kāhore nei, e tama, ko te wananga i a tāua nei,
Tēnei i waiho i Okaiure rā,
Ngā pure tawhiti, te kaunoti hikahika;
Te kaunoti ā tā tipuna, ā Tura, I haere ai, i tere i nui ao.
Ka hika i tona ahi, kimihia e Kura;
Ko Tūmatere te umu, ka hoki ngā kai ki te ao.

(PA)
Koia Turanganui, he mataawha, He patu i te tangata kia mate.
Nā te mau whaiwhaia hoki rā, I manene ai i te ara,
Ka mate kongenge, ka mania, ka paheke.
Ko te matamata ki te tūāhu e makutu mai rā,
Ko Tamairiakinaterangi, te Hekengaorangi.
Ko Taramuru anake e titi kaha mai ra.

(RA)

E kai ō mata ki te kohu e tatao
I waho o te moana ō toka hāpuku,
Ko Maunungarara, ko Wharerauaruhe.

Nā tāua I waiho I Okaiure rā
Ko Takopaiterangi, ko te Aratotara,
Te Huawaiparae, koia te kōrori.

(TA)
Tēnā rā, e tā ma,Te wa ki tō koutou irāmutu,
Tāmaua mai nei ki te ua i te kahu.
E kai ō mata ki runga Marokotia.
Karokaro i te tāturi o tō taringa, Kia areare ai,

mo te whakarongo ake, Ki ngā kī mai a tō tipuna, a Nohoatu,
E makamaka mai rā i Nā tāua anake Te Ārai o Turanga,

(WA)
Te matenga o Hinerākai i tūramatia ai,
I mātakitakina ai, koia Hika mātakitaki.
Whiti kē mai koe ki rāinahi nei.
Tē ai o mahara, ka mate koe i Awarua;

(NGA)

Ka manene mai koe ki rō te wai, Ka ū ana ko Hauraki.
Ka pā ko te waha o Tūtāwirirangi,
E tā ma! Inā ia te kai.
Tōia ki uta rā, haehaetia ai;
Tunua i te manawa, ka kainga, ka pau.

Nō Karotimutimu, nō Taurangakoau.

(WHA)
Taia te waka nui, ka kai ki te kirikiri,
Ka kai ki te ponga,
Ka kai ki te māmaku,
Ka kai ki te ngārara whakapae,
Ka kai ki te pananehu,
E tama, e!

bottom of page